Vakantie uren uitbetalen tijdens ziekte

 • Abonneren
 • Aandeel

De vakantiedagenopbouw is gerelateerd aan de normale arbeidsduur het urenaantal dat de werknemer werkt als hij niet ziek is. In eerste instantie gaat de opbouw meestal gewoon door.

Arbeidsrecht Actueel. Dit is ook logisch omdat de bovenwettelijke vakantie-aanspraken uitstijgen boven wat de wet als ondergrens aangeeft wat betekent dat je hier voorwaarden aan mag verbinden. Het Europees Hof van Justitie heeft zich in dezelfde zin september uitgelaten: 'wie ziek wordt tijdens zijn vakantie, heeft het recht deze vakantie op een later tijdstip alsnog op te nemen.

Er moet sprake zijn van een aanbod en van de aanvaarding van dat aanbod. Daarom proberen aannemers hun aansprakelijkheid vaak contractueel…. Deze pagina delen via:. Liesbet Wouterse Mr.

Deze uitspraak werd in een soortgelijke procedure nog eens bevestigd door de Centale Raad van Beroep. Onderstaande gegevens verwerken wij met uw toestemming, u kunt uw toestemming altijd weer intrekken.

Zie ook subrubriek Vakantiedagen wijzigingen vanaf Op grond van de destijds geldende Nederlandse wet was de opbouw van vakantiedagen bij arbeidsongeschiktheid beperkt. Hoe maakt u langdurig verzuim bespreekbaar en houdt vakantie uren uitbetalen tijdens ziekte zich aan de regels die de wet voorschrijft.

Connie de Wit mr. Producten Inloggen Klantenservice.

De werknemer raakt arbeidsongeschikt en herstelt niet meer. Bovenwettelijke vakantiedagen zijn die vakantiedagen die de werknemer extra krijgt bóvenop het wettelijke minimumaantal van 20 dagen bij een fulltime dienstverband. Als een werknemer ziek is, blijft hij gewoon vakantiedagen opbouwen.
 • De advocaten van Russell Advocaten schrijven geregeld over actuele juridische ontwikkelingen.
 • Wij bieden ook casemanagers die werkgevers helpen de kosten van arbeidsongeschikte werknemers te beperken!

Vraag 1 – Bouwt een zieke werknemer vakantiedagen op?

Heb je een discussie met een werknemer over het aantal uit te keren vakantiedagen? Het is dus van belang dat je als werkgever per geval nagaat of de risico´s aan het slapend houden van het dienstverband opwegen tegen het voordeel geen transitievergoeding betalen. Ik help je graag verder! In het Burgerlijk Wetboek staat geschreven dat de opbouw van de wettelijke vakantiedagen bij langdurige arbeidsongeschiktheid beperkt wordt tot de laatste zes maanden van de ziekte , lid 4 BW.

Ook voor die situatie vindt de wetgever dat de werknemer aanspraak kan maken op vakantie met behoud van loon. Bij het uitvoeren van aannemingswerkzaamheden kan schade ontstaan. Wat speelde zich af?

 • Heb je een discussie met een werknemer over het aantal uit te keren vakantiedagen?
 • Het is dus van belang de toepasselijke cao of arbeidsovereenkomst hier op na te slaan.

Loonwaarde vakantiedagen tijdens ziekte Rest nog de vakantie uren uitbetalen tijdens ziekte wat de loonwaarde is van een tijdens ziekte genoten vakantiedag en? Volgens het Hof van Justitie van de Europese Unie is vakantieloon bedoeld om de werknemer tijdens vakantie in een situatie te plaatsen die qua beloning vergelijkbaar is met de situatie tijdens gewerkte periodes. Vrijbrief om de nietigheid van haar modelregistraties in te roepen.

Ook zieke werknemers kunnen bijvoorbeeld gewoon vakantiedagen opnemen. Hieronder de vijf meest gestelde vragen over vakantiedagen en ziekte, mt de antwoorden.

Vraag 2 – Gaan vakantiedagen van een zieke werknemer van zijn saldo af?

Dit houdt in dat voor de opbouw van bovenwettelijke vakantiedagen kan worden gekozen voor een andere dan de wettelijke systematiek. Nieuws, Blog en Publicaties De advocaten van Russell Advocaten schrijven geregeld over actuele juridische ontwikkelingen.

Normaliter geldt dat wettelijke vakantiedagen van werknemers een half jaar na het jaar van opbouw vervallen. Vervaltermijnen zijn fatale termijnen.

Thema Vakantiedagen 4. Ga snel naar: home arbeidsrecht actueel rondom het personeel Weblog Studiebijeenkomsten Vaktechnisch overleg arbeidsovereenkomsten Handleiding arbeidsrecht Handleiding arbeidsongeschiktheid.

Zo kan de website worden verbeterd. Een tegoed aan vakantiedagen na 2 jaar ziekte Tijdens het dienstverband mogen werkgevers wettelijke vakantiedagen op grond van de wet niet vakantie uren uitbetalen tijdens ziekte aan werknemers! Deze lyme besmettelijk via speeksel vervaltermijn geldt niet voor de bovenwettelijke vakantiedagen. Locatie: Home Praktijkvraag Praktijkvraag Vakantiedagen en ziekte.

Realiseer grote besparingen en laat ons uw premiebesluit 2018 controleren!

De ex-werkgever stelde dat de ex-werkneemster in negen vakantiedagen had genoten, maar de ex-werkneemster betwistte dat. Producten Inloggen Klantenservice. Bel mij.

 • Zo lang een werknemer aanspraak heeft op loon, bouwt hij ook vakantiedagen op.
 • De ex-werkgever stelde dat de ex-werkneemster in negen vakantiedagen had genoten, maar de ex-werkneemster betwistte dat.
 • Uw advocaat.
 • Dat geldt ook voor zieke werknemers die helemaal niet kunnen werken.

Cynthia Chudaska Rccm M. Dinsdag 20 maart Auteur: Monique van de Graafvakantie uren uitbetalen tijdens ziekte, HR business partner met als specialisatie arbeidsrecht en sociale zekerheid.

Daarom proberen aannemers hun aansprakelijkheid vaak contractueel…. De website van Baker Tilly werkt met cookies! Bijlagen bij dit bericht. Dat geldt ook als een werknemer volledig arbeidsongeschikt is. Onderwerpen Connect Webinars Whitepapers Over ons.

Geen re-integratie, geen verval van vakantiedagen

Leidinggeven Projectmanagement Privacy op het werk Zakelijke communicatie Timemanagement Conflicthantering Coaching Balans werk-privé Facilitaire zaken Persoonlijke vaardigheden. Omdat het in dit geval gaat om een richtlijn, zal op termijn de Nederlandse wetgeving moeten worden aangepast, wanneer dit gebeurt is nog onduidelijk. NB: De Nederlandse staat legt zich niet neer bij de uitspraak van het gerechtshof over de opbouw van vakantiedagen tijdens ziekte, daarom gaat de staat bij de Hoge Raad in cassatie.

Deze situatie kan zich voordoen bij langdurige ziekte.

Het is dus zaak tijdig in actie te komen om verval van wettelijke dagen te voorkomen. Deze website maakt gebruik van cookiesbij het gebruiken van onze website ga je akkoord met het gebruik van cookies.

Over het opnemen van vakantiedagen tijdens ziekte bestaat in de praktijk de nodige onduidelijkheid?

 • Lambertus 10.07.2019 10:42

  Nog enkele dagen voor de AVG: ben jij er al klaar voor? De overheid is aansprakelijk voor de schade die werknemers hebben geleden, omdat zij slechts gedeeltelijk vakantiedagen opbouwden tijdens hun verzuim.

 • Jelena 07.07.2019 21:09

  Geen re-integratie, geen verval van vakantiedagen Als een zieke werknemer nog niet re-integreert op het moment dat de vervaltermijn verloopt, geldt dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest om de vakantiedagen te benutten.

 • Charisa 07.07.2019 11:08

  In de praktijk wordt een tegoed aan vakantiedagen na afloop van de loondoorbetalingsplicht regelmatig gewoon aan de werknemer uitbetaald.